Eesti keeles | Lietuvos | Latviešu | По русски | In english

Saada sõbrale

Kalkulaator

Prindi

Vähenda

Suurenda

Mõisted

Alküüdvärv, -lakk - värvid ja lakid, mille sideaineks ehk kilemoodustajaks on alküüdvaigud (sünteesi lähteaineteks on looduslikud õlid nagu linaseemne-, soja-, männiõli).

Allergia - inimorganismi ülitundlikkus mingi aine (allergeeni) suhtes. Värvidest ja lakkidest on ohtlikumad lahustipõhised, st orgaanilistel lahustitel põhinevad värvid ning lakid. Eelkõige on kahjulik lahustipõhiste värvide kuivamisel eralduvate aurude sissehingamine, vältida tuleks nende sattumist nahale.

Difusioon - aine levimine mingis keskkonnas sinna, kus tema kontsentratsioon on väiksem.

Dispersioonvärv (ka vesidispersioonvärv, vesiemulsioonvärv, lateksvärv) - värvid, mille sideaineks on väikeste piisakeste kujul vees dispergeeritud e hajutatud polümeer (nt polüvinüülatsetaat e PVA, akrülaat, eelnimetatute baasil moodustatud kopolümeer jne). Emulgaator hoiab polümeeri osakesi vees hõljuvatena ning takistab neid üksteise külge kleepumast.

Elu- ja tööruumid - viimistluseks kasutada sisetöödeks mõeldud värve ja lakke. Välistööks mõeldud materjale võib kasutada vaid juhul, kui see on terviseohutuse seisukohalt lubatud. Eelistada tuleks veepõhiseid ja kiiresti kuivavaid värve. Värve ning lakke kasutakse nende otstarbe järgi: põrandatele põrandavärv või -lakk jne.

Fassaadikrunt - kasutatakse pärast hoonete fassaadide eeltöötlust katmaks pindu enne värvimist. Eesmärk on täita pinnas esinevad poorid ja kindlustada hea nakkuvus värvi ja aluspinna vahel. Kasutatakse nii spetsiaalseid kruntvärve kui ka lahustiga lahjendatud värvisegusid.

Katusevärv plekk-katustele - spetsiaalselt plekk-katuste tarbeks väljatöötatud metallpindade värv, mis peab olema väga hea ilmastikukindlusega. Sageli sisaldab libisemisvastaseid lisandeid.

Kestvus - periood, millest edasi värvkate hakkab lagunema (pragunema) ning kaotab oma kaitsevõime ja dekoratiivsuse.

Kipsplaadi, plaatpindade värvimine - soovitatav täita vuugikohad eelnevalt vuugilindi ja pahtliga. Värvida võib nii vee- kui ka lahustipõhiste värvidega.

Klaaskiudtapeet - klaaskiust reljeefse mustriga tapeet, mis pärast seinale liimimist värvitakse üle.

Koridorid - sobivad on poolmatid kuni läikivad (vastavalt maitsele) veepõhised või lahustipõhised värvid. Matte värve ei ole soovitatav kasutada, kuna need määrduvad kergemini ja nende pesemiskindlus on väiksem.

Kruntvärv - mõeldud aluspinna pooride täitmiseks, et vähendada hilisemat värvikulu ning tagada parem nakkuvus värvitava pinna ja värvi vahel.

Kuivamisetapid - värvide ja lakkide lõplik kuivamine toimub küllalt pika aja jooksul, kuid värvitud pindu võib neid rikkumata käsitleda juba varem. Kuivamisetapid iseloomustavad värvikile seisundit teatud kuivamisperioodil. Enamkasutatavad terminid on:
* tolmukuiv - värvipind on nii kuiv, et tolmuosakesed sinna enam ei kleepu;
* puutekuiv - värvitud pinda võib juba käega puutuda;
* kuiv ülevärvimiseks - pind on piisavalt kuiv, et peale kanda teine kiht värvi;
* lõplik kõvastumine - värv talub talle ettenähtud koormust.

Kulumiskindlus - laki- või värvi omadus toote kasutamise käigus mitte kuluda. Mõõdetakse spetsiaalse seadmega, kus pöörleval kettal olevat katsekeha hõõrutakse abrasiiviga (nt liivaga). Pöörete (tsüklite) arv, millele kile vastu on pidanud, iseloomustab värvi või laki kulumiskindlust.

Laevärv - kõige sobivamad on veega vedeldatavad e veepõhised lateksvärvid. Soovitatav on kasutada täismatte või matte värve. Kui aluspind on väga poorne ja väikese pinnatugevusega, tuleb kruntimiseks kasutada sobivat lahustipõhist värvi (nt alküüdvärvi). See imendub sügavamale pinda ning kindlustab tugevama nakke aluspinna ja lateksvärvi vahel.

Lahjendamine - kasutatakse värvi või laki viskoossuse e konsistentsi alandamiseks, lisades juurde värvis kasutatud lahustit või ka spetsiaalset, antud värvile ettenähtud vedeldit. Mõnel juhul kasutatakse ka sideainet (nt õlivärvide puhul värnitsat).

Lahusti - värvi või laki koostises oleva sideaine lahusti.

Lahustipõhine värv - sisaldab orgaanilisi lahusteid.

Lahustivaba värv - veepõhine värv, ei sisalda orgaanilisi lahusteid, vt dispersioonvärv.

Lakibensiin - nafta destillatsioonil tekkiv bensiinifraktsioon, mida laialdaselt kasutatakse värvide ja lakkide lahusti ning vedeldina.

Lakk - segu, mis koosneb lahustist, sideainest e kilemoodustajast ja enamikul juhtudel ka lisaainetest. Moodustab pinnale läbipaistva läikiva või läiketa kile. Toonitavad lakid sisaldavad vähesel määral ka värvipigmente.

Lateksvärv - vt dispersioonvärv.

Liimvärv - odav halva kvaliteediga veepõhine värv, mida varem kasutati peamiselt lagede valgendamiseks. Sideaineks on naha- või kondiliim, pigmendiks jahvatatud kriit. NB! Mitte segi ajada värvliimiga, mida kasutatakse klaaskiudtapeedi üheaegseks liimimiseks ja kruntimiseks.

Lubivärv - varem kasutusel olnud ja ka tänapäeval muinsuskaitseobjektidel kasutatav kivimajade fassaadivärv. Sideaineks on kaltsiumhüdroksiid, mis õhu süsihappegaasiga reageerides moodustab kaltsiumkarbonaadi. Odav, kuid väga töömahukas materjal. Annab tugeva pinnakatte, mille veeauru läbilaskvus on hea ning mis võimaldab pinnal "hingata". On tundlik happelisuse suhtes.

Lõppviimistlus - pindade lõplik värvimine või lakkimine.

Läikeaste - pindade läiget mõõdetakse spetsiaalsete standarditega määratud metoodikate abil ning väljendatakse arvuliste suuruste - läikeastmete - abil. Vastavalt läikeastmetele on värvkatted ja lakitud pinnad jaotatud läikerühmadesse:
* 0 kuni 5 - täismatt;
* 6 kuni 10 - matt;
* 11 kuni 30 - poolmatt;
* 31 kuni 60 - poolläikiv;
* 61 kuni 90 - läikiv.

Läikiv pind - pind, mille läikeaste on vahemikus 61 kuni 90. Dekoratiivne, kuid nõuab väga siledat ja defektideta aluspinda.

Matt pind - pind, mille läikeaste on vahemikus 6 kuni 10. Kergemini määrduvam ja vähem pesukindel värv. "Peidab" hästi aluspinna defekte, aluspinna töötlusele ei esitata väga kõrgeid nõudmisi.

Metallpindade värv - vajalik korralik eeltöötlus: rooste ärastamine ja puhastus. Kruntimiseks kasutatakse spetsiaalseid värve, mis sisaldavad roostevastaseid pigmente. Pinnavärviks on sobivamad lahustipõhised emailvärvid.

Mineraalpinnad - kivi-, tellis-, betoon- või krohvpinnad.

Mööblivärv, -lakk - kvaliteetne, hästi laiali valguv ja hea kulumiskindlusega peamiselt lahustipõhine emailvärv või lakk (ka tislerilakk).

Nakkuvus (ka adhesioon) - värvikile omadus haakuda aluspinnaga.

Nitrovärv, -lakk - materjal, mille põhiliseks sideaineks on nitrotselluloos. Kuivab kiiresti ja annab hea läike. Puhas nitrotselluloos ei anna veekindlat kilet, kuid puuduse saab likvideerida, kombineerides nitrotselluloosi teiste sideainetega. Väga tuleohtlik.

Oksool - poolnaturaalne värnits, mis saadakse oksüdeeritud taimeõlide lahustamisel lakibensiinis. Madala kvaliteediga sideaine, mida võib kasutada ainult sisetööl kruntimiseks või õlipahtli valmistamiseks.

Pahtel - nõtke mass, mida kasutatakse aluspinna ebatasasuste silumiseks. Koosneb sideainest, lahustitest, lisa- ja täiteainetest. Täiteainetena kasutatakse enamasti kriiti, kipsi või kaoliini, sideainena peamiselt latekseid.

Pintsel - maalritöödel kasutatav põhiline töövahend. Erineva suuruse ja kujuga, mõeldud erinevate pindade katmiseks. Värvimistööde kvaliteet sõltub oluliselt pintsli valikust ja kvaliteedist. Oluline on ka pintsli materjal - veepõhistele värvimaterjalidele sobib sünteetilistest harjastest, lahustipõhistele aga naturaalsetest seaharjastest pintsel.

Poolmatt pind - pind, mille läikeaste on vahemikus 11 kuni 30.

Professionaalseks kasutamiseks mõeldud värvid - tavaliselt suuremas taaras turustatavad värvid, samuti värvid, mille kasutamine eeldab spetsiaalset väljaõpet ja töövahendeid.

Poorne, nõrgalt seotud pind - nõrga pinnatugevusega pooridega pind, mis pudeneb kergesti ja hakkab tolmama. Sellist pinda on vaja tingimata kruntida.

Pragude täitmine - võib kasutada spetsiaalselt suurematele pragudele mõeldud pahtlit hermeetikuid (vt hermeetik). Sisetööl on laialdaselt kasutusel akrüülhermeetikud.

Puhastusvahend - kasutatakse eeltöötluse käigus värvitavate pindade puhastamiseks. Sobivaim on kasutada värvikauplustes müüdavaid ning spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud puhastusainete kontsentraate. Väga hea on kasutada ka kaltsineeritud soodat. Sobivad ka sünteetilised puhastusvahendid, kuid nende puhul tekitab raskusi hilisem puhastusaine jääkide mahapesemine.

Puidukaitsevahend - mõeldud puidu dekoratiivseks viimistluseks või kaitseks puiduhaiguste ja ilmastikumõjude eest. Toodetakse nii vee- kui ka lahustipõhiseid vahendeid. Imenduvad hästi, sisaldab hallituse-, mädaniku- jt puiduhaiguste ning -seentevastaseid lisandeid. Enamasti moodustavad puidu pinnale soovitud värvitoonis või läbipaistva ja tekstuuri esiletoova katte.

Puidu värvimine - kuna niiskuse ning temperatuurikõikumiste mõjul muudab puit suures ulatuses oma dimensioone, on vaja kasutada elastseid ja hästi puituimenduvaid värve. Kasutusel on spetsiaalseid puidukaitselisandeid sisaldavad lahustipõhised (õli- ja õlialküüdvärvid) ja veepõhised (akrülaatvärvid) puiduvärvid. Spetsiaalsetele puidu välisvärvidele on lisatud ka puidukaitseaineid e fungitsiide. Välitööl ei sobi puidu värvimiseks kõva ning jäika kilet moodustavad emailvärvid.

Põrandavärv, -lakk - peab olema kulumiskindel, vastupidav veele ja kemikaalidele. Saavutatakse erinevaid sideaineid kombineerides (nt uretaanalküüd, karbamiidalküüd, polüuretaanakrüül jt). Kasutusel on nii vee- kui ka lahustipõhised materjalid.

Roostetõrje - oluline metallpindade viimistlemisel. Eeltöötluse käigus eemaldatakse juba tekkinud rooste kas mehaaniliselt või keemiliselt. Kruntimiseks kasutatakse spetsiaalseid roostetõrjepigmente sisaldavaid värve, mis peatavad edasise roostetamisprotsessi. Pinnavärv tagab dekoratiivsuse ja kaitseb ilmastikumõjude eest.

Rull - maalri põhilisi töövahendeid, mis võimaldab värvi suurtel pindadel ühtlaselt levitada. Värvirull peab värvi piisavalt külge võtma ning seda ühetasaselt levitama. Hea värvirull rullib vaevata ka raskel aluspinnal ning märgatava värvikoormuse all.

Saunalakk - veepõhine kõrgendatud temperatuurikindlusega lakk saunaruumide seintele ja lagedele. Ei kasutata saunalava viimistlemiseks, kuna lakitud lava kuumeneb liigselt.

Seinavärv - kasutatakse peamiselt matti või poolmatti lateksvärvi. Sagedast pesu vajavaid pindu on enamasti otstarbekas värvida läikivamate, ka lahustipõhiste värvidega.

Silikoonvärv - kaasaegne kivimajade fassaadivärv, mille sideaineks on vette emulgeeritud silikoonvaik.

Sisetööd - maalritööd, mida tehakse köetavates elu- ja tööruumides. Ruume iseloomustab madal suhteline õhuniiskus, stabiilne temperatuur ning päikesekiirguse otsese mõju puudumine.

Sobivus - probleem tekib varemvärvitud pindade ülevärvimisel. Soovitatav on jätkata samalaadse värviga: lahustipõhine värv värvida üle lahustipõhisega, veepõhine veepõhisega. Veepõhised värvid sobivad ka lahustipõhistele, lahustipõhised veepõhistele mitte. Ettevaatlik tuleb olla aktiivseid orgaanilisi lahusteid sisaldavate värvide kasutamisel. Näiteks nitrovärvid võivad üles sulatada alküüdvärviga värvitud pinna, kuna sisaldavad aktiivsemaid lahusteid kui alküüdvärvis kasutatav lakibensiin. Vastupidine ülevärvimine (nitrovärvile alküüdvärv) on võimalik. Kaasaegsed lateksvärvid ei sobi liim- ja lubivärvidele. Nende ülevärvimiseks on vajalik vanad pinnad kruntida lahustipõhise värvi või oksooliga.

Temperatuuritaluvus - omadus pidada vastu kõrgendatud temperatuurile. Tavaliselt taluvad värvid kuni 80 °C, kuid toodetakse ka spetsiaalseid temperatuurikindlaid värve, mille temperatuuritaluvus on 600 ... 700 °C.

Tervisekaitse nõuded - enamik värvimaterjale sisaldab inimesele rohkem või vähem ohtlikke aineid. Seetõttu kehtestatakse nendega ohutuks töötamiseks ning nende hoidmiseks vajalikud nõuded, mis on kohustuslikus korras esitatud ka müügipakendil.

Tiksotroopia - värvi või laki omadus muuta oma viskoossust mehaanilise mõjutuse tulemusena. Mõju lakkamisel taastub esialgne viskoossus.

Tiksotroopsed värvid ja lakid - Želeetaolised kvaliteetsed värvid ning lakid. Pintsli või rulliga värvimisel tekkiva mehaanilise mõju tulemusena muutub materjal vedelamaks ja hästi laiali valguvaks. Töövahendite mõju lakates saavutab viskoossus endise taseme. Tiksotroopsuse tõttu on neid värve võimalik paksemalt peale kanda, need ei hakka tilkuma ega vertikaalpinnalt alla voolama.

Tislerilakk - vt mööblivärv, -lakk.

Tsement- ja betoonpindade värvimine - pindade leeliselise reaktsiooni tõttu ei ole soovitatav kasutada alküüdvärve. Leelise mõjul alküüdsideaine seebistub ja laguneb. Värvimiseks sobivad kivifassaadivärvid, milles on kasutatud leelisele vastupidavaid sideaineid ja pigmente.

Uretaanalküüdvärv - hea kulumiskindluse ja tugeva kilega värv, kus sideainena on kasutatud polüuretaani ja alküüdi kombinatsiooni. Uretaani lisamine suurendab värvikile tugevust. Kasutusel peamiselt põrandavärvina.

Vastupidavus olmepuhastusvahenditele - võime vastu pidada olmepuhastusvahenditele. Määratakse katseliselt. Kaasaegsed värvimaterjalid on olmepuhastusvahenditele vastupidavad.

Vedeldi - vedelik, mida kasutatakse värvide ja lakkide viskoossuse alandamiseks. Kasutatakse nii vedelaid sideaineid kui ka materjalis sideaine lahustamiseks kasutatud lahusteid.

Veepõhine värv, -lakk - materjalid, millede vedeldiks (lateksvärvid ja -lakid) või lahustiks (liim- ja lubivärvid) on vesi.

Veepõhised lateksvärvid, lakid, pahtlid - materjalid, mille sideaineks on vees dispergeeritud polümeer (vt dispersioonvärvid).

Viskoossus (ka konsistents, voolavus) - värvimise tehnoloogia oluline näitaja. Mõõdetakse sekundites, mis kulub kindlal temperatuuril kindla koguse värvi või laki läbivoolamiseks läbi kindla suurusega pilu.

Välistööd - väljaspool elu- ja tööruume tehtavad viimistlustööd. Siia kuuluvad hoonete välisviimistlus, hoonete mitteköetavate ruumide, kuuride, välisehitiste viimistlus. Kasutatavad värvimaterjalid peavad olema ilmastikukindlad.

Värnits - kasutatakse õlivärvides sideainena. Jagunevad naturaal-, sega- ehk poolnaturaal- ning tehisvärnitsateks. Kõige kvaliteetsem on naturaalvärnits, mis saadakse kuivavate taimeõlide (linaseemneõli, kanepiõli) keetmisel koos sikatiividega (kile kuivamist soodustavate lisanditega). Levinum poolnaturaalvärnits on oksool (vt oksool). Tehisvärnitsad valmistatakse naftast, põlevkiviõlidest ja looduslikest õlidest ning vaikudest koos lahustitega.

Värvilõhn, -aurud - värvikile kuivamisel eralduvad iseloomuliku lõhnaga värvilahustiaurud. On tervisele kahjulikud, mistõttu tuleks vältida nende sissehingamist. Värvimisel tagada hea õhuvahetus, vajadusel kasutada hingamiselundite kaitsevahendeid.

Värvimistingimused - värvimise läbiviimiseks esitatavad tingimused (nt minimaalne värvimistemperatuur, maksimaalne lubatud õhuniiskus, minimaalne värvitava pinna temperatuur jt).

Õlivärv - lahustipõhine värv, mille sideaineks on värnits.

© 2009, Värvikeskuste Grupp OÜ

Hoiatus: ekraani ja printeri värvitoonid võivad erineda reaalsetest toonidest.

ADM Interactive